גלאי קרן סורג

גלאים אקטיביים צרים ומרובי קרניים (2-10) המיועדים להתקנה על גבי פתחים כמו חלונות, ויטרינות או באמצעות מתקן זוויתי גם על קיר.

Show More

© עמית טכנולוגיות מיגון אלקטרוני